Skolor | Äldreboenden | Aktuellt  
 

 

SKOLBYGGNADER
ANOVA har genom åren ritat ett trettiotal skolor varför detta har blivit en av våra specialiteter. Vi har projekterat såväl förskolor, låg- och mellanstadieskolor, högstadieskolor samt gymnasier både som nybyggnader och som ombyggnadsprojekt.
Vi har även deltagit i två internationella tävlingar om nya universitetsstäder samt vunnit flera arkitekttävlingar om skolor i Sverige.
Några av våra projekt presenteras nedan. För mer information klicka på respektive länk.


 

VISTASKOLAN
Vår senaste större skola är Vistaskolan i Huddinge som är resultat av en inbjuden arkitekttävling.
Projektet består av fyra delar: två-parallellig högstadiebyggnad inkl matsal och mediatek, gymnastikbyggnad, förskolebyggnad samt ombyggnad av befintlig mellanstadieskola.
Alla etapper var klara 2004.

Läs mer >


 

ÄNGSNÄSSKOLAN
Även Ängsnässkolan i Huddinge är resultat av en inbjuden arkitekttävling. Den är en tvåparallellig L&M-stadieskola med integrerat fritids. Den har blivit mycket uppmärksammad för sin form och sin ytsnålhet.
Artiklar om skolan har publicerats i arkitekttidningen Rum samt i Svenska Dagbladet.

Läs mer >


 

HUDDINGE AULA
Aulan vid Huddinge Gymnasium ligger i en separat byggnad och rymmer 500 åskådare. Den har såväl orkesterdike som scenhus för dekormaskineri. Aulan är specialdesignad för att ge en optimalt god akustik för såväl tal och sång som för musik med behov av olika lång efterklangstid. För att uppnå detta gjordes omfattande datakörningar där taluppfattbarhet och efterklang för olika frekvenser beräknades.

Läs mer >

 


 


SKARPNÄCKS SÄRSKOLA
Skarpnäcks Särskola i Kärrtorp utanför Stockholm är en en-parallellig låg- och mellanstadiesärskola med hela Stockholm som upptagningsområde.
Den är projekterad för att i framtiden även kunna nyttjas som en ordinarie L&M-skola.

Läs mer >


 

KÄRRTORPS GYMNASIUM
Ombyggnaden av Kärrtorps Gymnasium från början av sextio-talet, innebar bl.a. en rejäl förändring av den stora entréhallen i fyra plan. Skåphallar ersattes med uppehållsrum och öppna dataförsedda grupparbetsplatser.
Den nya vackra miljön har uppmärksammats bl.a. i DN och skolan har nu lika många sökanden som innerstadsskolorna.

Läs mer >


FÖRSKOLOR
Förskolan i Vista (Huddinge) består av fyra avdelningar med vardera 20 barn. Avdelningarna ligger cirkelformat runt ett gemensamt rörelserum.

Läs mer >


GYMNASTIKHALLAR
Hallen består av en stor hall vilken kan delas upp i två delar med en vikvägg.
Den annorlunda formen tillsammans med det myckna glaset och den ljusa träinredningen gör hallen till en spännande upplevelse.

Läs mer >


ÖVRIGA SKOLOR
Anova har projekterat ett stort antal skolor. För mer information se vår referenslista med bilder.

Referenslista (pdf - format)

ANOVA arkitekter AB, Sälgstigen 37, 149 50 Nynäshamn | Tel: 08-213060 | E-post: info@anova.nu