Skolor | Äldreboenden | Aktuellt  
 

 

HUDDINGE AULA
Ombyggnad 2000

 
 

Huddinge Aula är en separat byggnad vid Huddinge Gymnasium. Den byggdes på sextiotalet men har på grund av sin dåliga akustik aldrig fungerat för sitt ändamål som kommunens musikestrad. Vid ombyggnaden satte man höga mål och beslöt att den nu skulle utformas så att den fick optimal akustik för såväl tal som olika former av musik och sång. Ett stort antal datakörningar gjordes där tak- och väggmaterialens reflextion, absorbion och lutning studerades.
Målet var att variablerna taluppfattbarhet, efterklang och ljudbild skulle vara optimal för salongens alla platser.

Resultatet blev björkfanérade väggelement av 3mm aluminium med pågjuten 35mm mm stuck. Elementen har olika radier och lutningar beroende på var i salongen de är placerade. Taket utgörs av pendlade vågformiga element av 35 mm stuck. Fönstren har invändiga lutande glas med hög vikt. Scenens sidor är vridbara tunga element av gips med björkfanér på ena sidan för konsertändamål och mörkblå färg på andra sidan för teaterbruk.
Aulan har såväl orkesterdike som dekor- och ljusmaskineri.
Lokalen har blivit mycket uppskattad för sin goda akustik.

 
     
 
 
ANOVA arkitekter AB, Sälgstigen 37, 149 50 Nynäshamn | Tel: 08-213060 | E-post: info@anova.nu