Skolor | Äldreboenden | Aktuellt  
 

 

ÄLDREBOENDEN OCH VÅRD
Anova har ritat ett flertal äldreboenden och vårdanläggningar, varvid speciellt Ros-Anders Gård har fått mycket uppmärksamhet. 
 

ROS-ANDERS GÅRD i Haninge

Ros-Anders Gård har i en amerikansk fackbok utsetts till ett av världens 15 mest intressanta äldreboenden. I "Design for Assisted Living" av prof V. Regnier har författaren - efter att personligen ha besökt över 200 anläggningar - valt ut sju amerikanska och åtta europeiska äldreboenden som de i särklass bästa. Ros-Anders har fått en separat sex-sidig presentation.

Han berömmer särskilt Ros-Anders planlösning ur såväl social synpunkt (kontaktskapande, upplevelserik och stimulerande) som från driftssynpunkt (lättskött för personalen).

Vi har jobbat med ett helhetstänkande från planlösningar till material och färgval, för att skapa ett boende som känns hemtrevligt och ombonat.

Ros-Anders är ett gruppboende med fyra avdelningar om vardera 10 lägenheter. Varje grupp har flera uppehållsrum (åt alla solriktningar), möjlighet att vandra runt samt ett öppet kök som gruppens mittpunkt. De boende kan delta i matlagningen i den mån de vill och klarar. Grupperna kan även kopplas samman två och två för större social samvaro. Utegården är speciellt anpassad för dementa.

Läs mer >

 
 
 
 
 

LÅNGSJÖBO ÄLDREBOENDE i Huddinge

Långsjöbo byggdes av en privat stiftelse som resultatet av en donation från grundaren av Delicato bakverk.

Det ligger i en park på stranden av den vackra Långsjön i Segeltorp och består av dels servicelägenheter med eget boende och dels av en sjukhemsavdelning.

Lägenhetsdelen innehåller en- och två- rummare med gemensamma uppehållsrum och service som restaurang, terrapi och relax.

Sjukhemmet består av sex platser.

Anläggningen kan därvid erbjuda eget boende med succesivt upptrappad service samt heltidsvård.

Läs mer >

 
 
 
 
 

ÄLDREBOENDE i Täby

Förslag till gruppboende för äldre i kvarteret Muren. Ej uppfört.

 
 
 
 
 

ALTERSHEIM HÖNGG, Schweiz

Åldersdomshem med ca 50 platser i utkanten av Zürich.
Första pris i inbjuden schweizisk arkitekttävling.
Tre flyglar med gemensamma utrymmen i mitten.

 

 
 
 
 
 

PROJEKT ÅT MICASA

Anova har de senaste åren gjort flera projekt åt Micasa, som är Stockholm kommuns fastighetsbolag för äldreboenden.

- Ombyggnad av Väderkvarnens korttidsboende, 14 lägenheter.

- Ombyggnad av Saga och Brunnsviken, 5 lägenheter

- Ombyggnad av Frösätra servicehus, 36 lägenheter

- Förslag till ombyggnad av Kastanjens servicehus, 190 lägenheter

- Förslag till ombyggnad av Axelsbergs servicehus, 105 lägenheter

 
 
 
 
 

Några projekt av Björn Karlsson utanför Anova:

REHABILITERINGSSJUKHUS i Kien An, Vietnam
Norskt biståndsprojekt i Vietnam byggt i lokal stil (övre bild).

MATERNITY HOSPITAL i Kuweit
Privat sjukhus finansierat av scheikfamilj.
Ej uppfört.

Sjukhus för Bath-partiet i Baghdad
Lyxsjukhus för Bath-partiet med atombombssäkra vårdavdelningar.
Skissförslag. Ej byggt. (Engelskt arkitektföretag valdes)

SOLLIDENS SJUKHEM i Östersund
Sjukhem i två plan med 44 vårdplatser (nedre bild).

 
ANOVA arkitekter AB, Sälgstigen 37, 149 50 Nynäshamn | Tel: 08-213060 | E-post: info@anova.nu