Skolor | Äldreboenden | Aktuellt  
 

 

LÅNGSJÖBO ÄLDREBOENDE
Nybyggnad 1996

 
 

Långsjöbo Äldreboende, som byggdes av en privat stiftelse, ligger i Segeltorp i Huddinge och innehåller 32 lägenheter och 6 sjukhemsplatser. För att smälta in i naturen är huset, som ligger i en park direkt vid den idylliska Långsjön, lågt mot bakomliggande villabebyggelse och högre ut mot vattnet. Huset är delat i tre vinklade sektorer varav två innehåller lägenheter och den tredje sjukhem och service.

Lägenheterna utgörs av såväl ettor, tvåor som treor, vilka ligger i grupper kring gemensamma dagrum. Anläggningen skall kunna erbjuda eget boende med succesivt upptrappad service alternativt heltidsvård. Hemtjänsten utgår från sjukhemsdelen och den egna restaurangen kan leverera mat till lägenheten.

 
     
 
 
ANOVA arkitekter AB, Sälgstigen 37, 149 50 Nynäshamn | Tel: 08-213060 | E-post: info@anova.nu